Skyddsombud

Avd 94

                                                             

        AHSO (Arbetsställets Huvudskyddsombud) Lars Turunen

            Åsa Schöön Gustavsson.......................EB + AM

            Marcel Said..........................................ÅngC + Biologen

            Lars Turunen.......................................MEK+ELiN

            Jessica Lindblom.................................Skiftlab + Daglab+PB

            Kent Folkesson....................................Mälderi + Sulfiten+PB

            Anders G Karlsson...............................Kontoret