Skyddsombud

Avd 94

                                                             

    AHSO (Arbetsställets Huvudskyddsombud) Lars Turunen

        Åsa Schöön Gustavsson.......................EB + AM

        Marcel Said..........................................ÅngC + Biologen

        David Svensson....................................EL/in

        Lars Turunen.......................................MEK

        Magnus Tegner....................................PM/RM

        Jessica Lindblom.................................Skiftlab + Daglab

        Kent Folkesson....................................Mälderi + Sulfiten

        Anders G Karlsson...............................Kontoret