Medlemsavgifter

Avd 94

Som medlem i pappers innebär det både förmåner, rättigheter och skyldigheter.

Som medlem har du förmånen av avtal där regler rörande, lön och ersättningar, arbetstider, arbetsmiljö, säkerhet, organisation, semester, m.m. är reglerade. Som medlem har du dessutom ett omfattande försäkringsskydd där kostnaden ingår i nedan nämnda medlemsavgift.

Du har som medlem förmånen av att kunna deltaga i all verksamhet som vi bedriver i avd 94 så som möten och kurser. I regel har vi 7 till 8 möten per år varav årsmötet ligger på våren . Vi bedriver dessutom en omfattande studie verksamhet i fackliga frågor, dessa kurser lägger vi oftast på din fritid .

Dina rättigheter är att alla har en röst vid omröstning om alla beslut som berör avd 94. Du måste dock vara personligen närvarande. Det går inte att rösta genom ombud. Du har rättigheten att deltaga i alla festligheter, anordnade av avd 94. Din skyldighet är att följa beslut tagna i demokratisk ordning vid avd 94:s omröstningar. Din skyldighet är också att till avd 94 varje månad inbetala de avgifter, du som medlem har att erlägga till avd 94 och förbundet. 

Avgiften för 2013 är 0,9% till förbundet och till avd94 0,6%. Summa 1,5% av din bruttoinkomst per månad.