Medlemsavgifter

Avd 94

 

Fack avgift

Till Förbundet (www.pappers.se) 0,9%

Till avdelning 94 0,5%

Grundavgift från och med 2019-01-01 = 200 kr

A-kassan höjer Medlemsavgiften den 1 april 2019