INFO 2006-07-26

AGB

AGB är en avtalsförsäkring som ger ersättning då man blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

För att få ersättning måste man vara 40 år och varit anställd under 50 månader under en 5 års

period. Ersättningen är 25 000 kr och om man fyllt 50 år får man ytterligare 1000 kr per år

upp till 60 år. Ersättningen beskattas. AGB-ersättningen påverkar inte ersättningen från A-kassan.

På tjänstemanna sidan har man något liknande som kallas AGE.

Omställningsstöd

Detta är ett avtal tecknat mellan Svenskt Näringsliv och LO. Syftet med Omställningsstödet är

att hjälpa medarbetarna med att gå vidare till nytt arbete, utbildning eller annat.

Vi, Pappers, Sif och Ledarna, har träffat avtal med Lernia och vi kommer att kalla till informationsmöte senare med deras medverkan.

A-kassan

Den ersättning man får från A-kassan är max 730 kr/dag för de första 100 dagarna och

680 kr/dag för de nästkommande 200 dagarna.

Har du en månadslön understigande ca 20 075 kr så når du inte upp till maxbeloppet!

Om man varit sjukskriven så påverkar inte det nivån på ersättningen från a-kassan då det är

överhoppningsbar tid. A-kassan går då tillbaka till innan sjukskrivningen och räknar därefter

upp din månadslön med vad avtalet givit.

Om man säger upp sig och slutar sin anställning så stängs man av från rätt till ersättning från

a-kassan i 45 dagar (ersättningsdagar). Detta innebär att om du säger upp dig härifrån för att

börja en ny anställning så måste du arbeta i 45 dagar på det nya arbetet för att inte riskera

stängas av från ersättning från a-kassan.

AGS

AGS är en avtalsförsäkring som går in efter sjukdom i mer än 14 dagar (inom Pappers område

så betalar företaget ersättningen på ca 10% upp till 90 dagar). Då anställningen upphört finns

ett efterskydd som gäller i 720 dagar.

Komptid och Arbetstidskonto

Den tid som ni har i kompsaldo och arbetstidskontot ingår i lönegarantin.

Semesterdagar

Semester som inte ersätts av lönegarantin tas inte över av en ny ägare.

Uppsägningstiden

Uppsägningstiden påverkas inte av om man är föräldraledig eller sjukskriven.

Uppsägningstiden är densamma som om man hade arbetat.

Benny Karlsson

Pappers

Telefon:0478-47762, 070-3347762