Styrelsen 2019

Avd 94

 

Ordförande.............Lars Turunen

Vice Ordförande......Hans P Ahlex

Kassör....................vakant

Sekreterare.............Carina Engman

Studieorganisatör.....Lars Jansson

Styrelseledamot.......Åsa S Gustavsson